High school

Der er utallige både private, uafhængigt finansierede og offentlige secondary schools (eller high schools) i Canada. Elever kan vælge enten at studere engelsk intensivt, eller at følge et program, der integrerer anden faglighed med sprogindlæring. For elever med et godt engelsk sprogkendskab, er der forskellige akademiske programmer, der kan kvalificere til et canadisk high school eksamensbevis.

Privatskoler


Der er privatskoler i alle canadiske landsdele, som kan udgøre et attraktivt alternativ for familier, der ønsker at give deres børn en uddannelse i udlandet. Mange af Canadas ledere i politik og erhvervsliv har studeret på veletablerede privatskoler. Alle privatskoler skal registreres i Uddannelsesministeriet i deres landsdel eller område, og skal følge pensum og andre standarder, som fastsættes af de relevante ministerier. Familier kan vælge skoler, der kun er for drenge eller piger, samt skoler for begge køn. Nogle privatskoler er rene kostskoler, andre tilbyder kun almindelig skolegang, og mange tilbyder begge dele. Mange privatskoler knytter sig til en bestemt religion, lægger vægt på et specifikt moralsk grundlag og lever op til strenge akademiske standarder.

Folkeskoler


Mange canadiske folkeskoler giver nu adgang til internationale elever. Offentligt finansierede skoler bliver bestyret lokalt af skolebestyrelser. Stort set alle folkeskoler er for begge køn og tilbyder ikke kostprogrammer. Mange skolebestyrelser tilbyder sekulær eller ikke-religiøs uddannelse, mens andre har religiøse tilhørsforhold. Dette er dog forskelligt fra område til område. GIven praksis for at optage internationale elever, samt prisen for uddannelse, varierer ligeså.