Sprogkurser

Sprogskoler i Canada specialiserer i at undervise internationale studerende eller nyankomne immigranter i engelsk eller fransk som andetsprog. De kan også typisk bruges som forberedelse til prøver i sprogkendskab.

I de fleste tilfælde er sprogskoler privat finansierede, men visse offentligt finansierede universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner har også deres egne sprogskoler.

StudyinCanada.com har en omfattende oversigt over sprogskoler.