Uddannelsessystem

Uddannelsessystemet i Canada består af både privat og offentligt finansierede skoler af forskellig art, blandt andet: korte, mellemlange og lange videregående uddannelser, sprogskoler, sommerskoler og ungdomsuddannelser (high school).

De enkelte provinser (groft tilsvarende til delstater, med egen regering og parlament) er ansvarlige for deres uddannelsessystem, hvilket betyder at der er betydelige forskelle mellem uddannelsessystemer de forskellige provinser imellem. Uddannelse er dog et vigtigt område for canadierne, og der eksisterer høje fælles standarder for uddannelse i hele landet.

Læs mere om de forskellige canadiske uddannelsestyper eller klassetrinsopbygning, som er forskellig fra provins til provins.